Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují
obchodní vztah mezi prodávajícím, kterým je společnost LOCO Plus spol. s r.o.
se sídlem 160 00, Praha 6, Šárecká 13, IČ: 41194039 (dále jen "Prodávající") a zákazníkem
- maloodběratelem bez uzavřené Rámcové kupní smlouvy (dále jen RKS),
nakupujícím osobně v provozovně prodávajícího nebo prostřednictvím
maloobchodního internetového obchodu (dále jen "Kupující"). Kupujícím může být
v případě maloobchodního prodeje jak konečný spotřebitel, tak i fyzická osoba
či firma s přiděleným IČ, bez uzavřené RKS s prodávajícím.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LOCO
Plus spol. s r.o. jsou stanoveny v souladu s právním řádem České republiky a
řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se NEVZTAHUJÍ
na nákup zboží prostřednictvím velkoobchodního objednávkového on-line systému
(velkoobchodního e-shopu) společnosti LOCO Plus spol. s r.o. určeného výhradně
pro stálé obchodní partnery a instalační firmy s uzavřenou RKS, kde platí
Všeobecné obchodní podmínky - VELKOOBCHOD a ujednání uvedená v RKS, sjednaná
mezi kupujícím a prodávajícím.

II. OBCHODNÍ MÍSTO

Místem pro uskutečnění obchodu je provozovna(y)
prodávajícího, kde se realizuje zpracování objednávek od kupujícího, výdej
zboží a úhrada kupní ceny při osobním odběru zboží. U zboží dodávaného
zákazníkům na jejich adresu je místem uskutečnění obchodu adresa kupujícího,
uvedená v objednávkách kupujícím jako dodací adresa.

Provozovna prodávajícího:

LOCO Plus spol. s r.o.

1)Vlašská 15, Praha 1, 118 00
2) Košov 45, Lomnice nad Popelkou

Provozní  doba: Po - Pá 8.00 - 16:00 hod.
tel.: 602224584

e-mail: mobase@volny.cz

Internetový obchod prodávajícího:

III. PŘEDMĚT KOUPĚ

 1. Předmětem koupě mohou být produkty (zboží) i poskytovaný
       zprostředkovaný nebo vlastní servis (služby), které jsou prodávajícím
       veřejně nabízeny ke koupi. Ve všech případech se za předmět koupě považuje
       obchodní zboží, výrobek či nabízená služba, která je výslovně uvedená v
       objednávce a následně pak na prodejním dokladu, vystaveném kupujícímu.

 2. Seznam zboží na webových stránkách prodávajícího www.aerosport.cz
       je maloobchodním katalogem běžně dodávaného zboží.

 3. U každé položky je vždy vyznačena její dostupnost, cena (viz dále),
       popis zboží, fotografie a další informace potřebné pro výběr produktu
       kupujícím.

 4. Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na
       internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách
       prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v objednávce výslovně
       uvedeny jako závazné a pokud nebyly v prodejním dokladu či přiloženém
       návodu na použití či předávacím protokolu výslovně specifikovány.

 5. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek uvedených v
       elektronickém katalogu.

IV. KUPNÍ CENA

1.  Ceny nabízeného zboží jsou stanoveny v
případě maloobchodu včetně DPH.

 Ceny
zboží prodejna (MC):

2.  V případě nákupu zboží objednávaného
telefonicky, faxem, e-mailem nebo osobně na adrese provozovny prodávajícího,
platí pro uzavření obchodu doporučená maloobchodní cena MC vč. DPH. V uvedených
cenách jsou zahrnuté veškeré poplatky (např. recyklační poplatek) a spotřební
daně, jedná-li se o  zboží či služby,
jejichž prodej vyžaduje účtování těchto poplatků zákony ČR. Při objednávce v
prodejně prodávajícího, budou aplikovány množstevní slevy, viz níže.

Ceny zboží e-shop :

3.  Pro objednávky zaslané prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího jsou při fakturaci používány internetové
maloobchodní ceny vč. DPH nebo ceny akční či doprodejové, které jsou obvykle
oproti cenám v kamenné prodejně prodávajícího sníženy o u zboží uvedenou slevu.
Tuto slevu NENÍ možné  aplikovat na
objednávky zaslané jiným způsobem než prostřednictvím maloobchodního e-shopu.
Na objednávky zaslané prostřednicvtím E-SHOPU (maloobchodního internetového
obchodu) jsou aplikovány množstevní slevy viz níže.

Množstevní slevy z cen nového zboží MC (nelze nárokovat):

(na bazarové stroje a díly se slevy nevztahují)

   
 • 10 000 - 20 000 Kč vč. DPH - 3 %

 • 20 000 - 35 000 Kč vč. DPH - 5 %

 • 35 000 - 50 000 Kč vč. DPH - 8 %

 • nad 50 000 Kč bez DPH individ.

4.  Ceny zůstávají v platnosti po dobu,
kdy jsou zobrazovány v nabídce internetového obchodu prodávajícího a jsou
platné v době odeslání objednávky 
prodávajícímu.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.  Kupní cenu za objednané zboží a
případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: • v hotovosti při osobním odběru v kamenné prodejně
       prodávajícího (zboží NELZE platit platební ani kreditní kartou),

 • na dobírku částku za zboží a případné přepravní
       náklady uhradíte přepravci v hotovosti nebo platební kartou (umožňují-li
       to podmínky smluvního přepravce prodávajícího) v místě, které jste v
       objednávce uvedli jako dodací adresu. Při platbě dobírkou je vždy účtováno
       kromě případných přepravních nákladů také doběrečné ve výši 30,- Kč vč.
       DPH
  u objednávek do 3 tis. Kč vč. DPH a 60,- Kč vč. DPH
       u objednávek nad 3 tis. Kč vč. DPH.

 • předem převodem na účet prodávajícího. Bankovní převod a připsání
       částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 5 dnů. Po připsání celkové
       částky na účet prodávajícího, bude skladové zboží odesláno nebo připraveno
       k osobnímu odběru. Zboží bude rezervováno po dobu deseti (10) dní.
       Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a
       nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této
       době stornována bez předchozího upozornění. Platba předem převodem je
       možná pouze u objednávek nad 500,- Kč vč. DPH.

2.  Společně s kupní cenou je kupující
povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží a případné
doběrečné ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní
cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.  V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží.
4.  V případě bezhotovostní platby předem převodem je kupující povinen
uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby
(číslo  faktury). V případě bezhotovostní
platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.

VI. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1.
 Kupující má možnost objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu
několika způsoby:

 • osobně v kamenné prodejně prodávajícího v její běžné otevírací době

 • prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.aerosport.cz

 • telefonicky, faxem nebo e-mailem

 2.
 Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je považována za platnou a je
závazná. Kupující je povinen vždy poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné 
údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání,
jméno a příjmení, doručovací adresa, fakturační údaje atd.).
 3.  Převzetí zboží kupujícím od
prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako
uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto 
obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění
platném v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 4.  Kupující i prodávající mohou
bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky
prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající,  zpravidla uvede důvod, proč není možné
objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je
možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího a za podmínek,
které si vzájemně sjednají.
 5.  V případě, že se jedná o
speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být před
přijetím objednávky prodávajícím požadována 
úhrada zálohy.

VII. DODÁNÍ ZBOŽÍ - OSOBNÍ ODBĚR 1. Objednané zboží je možné kupujícím vyzvednout po potvrzení objednávky
       a vyskladnění zboží prodávajícím na adrese prodejny prodávajícího v její
       běžné otevírací době.

 2. Při předávání zboží pracovníkem skladu prodávajícího bude po kupujícím
       vyžadováno předložení dokladu o zaplacení.

 3. Po převzetí zboží zákazník svým podpisem na dodacím listu nebo na
       zjednodušeném daňovém dokladu (sloužícím zároveň jako dodací list) stvrdí
       bezchybnost a kompletnost dodávky prodávajícímu dodaného zboží.

 4. Při osobním odběru bude zboží rezervováno deset (10) dnů od data předpokládaného
       odběru, uvedeného kupujícím v objednávce.

 5. Nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této
       době stornována bez předchozího upozornění.

VIII. DODÁNÍ ZBOŽÍ - přepravní službou 1. V případě požadavku na dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce
       kupujícího, je zboží prodávajícím dodáno obvykle do druhého dne po celé ČR
       (při objednávce do 12 hod dne předešlého). Prodávající vynaloží přiměřené
       úsilí, aby zásilka byla doručena v souladu s předchozí větou. Prodávající
       však neodpovídá za škody, které následně vzniknou kupujícímu z důvodu
       nedodržení výše uvedené orientační lhůty.

 2. Pro doručení zboží na požadovanou adresu, má kupující možnost využít
       některou z prodávajícím nabízených variant dopravy zboží po ČR (ceny viz
       Dodací podmínky - MALOOBCHOD):


  •  
  • přepravní službou po ČR bez telefonické
         avizace - dodání zboží do 24 hod

  •  
  • přepravní službou po ČR s telefonickou
         avizací - dodání zboží do 24 hod


 3. Přepravce zboží určuje vždy prodávající. V případě, že je přepravce
       zboží smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a
       případné dodatečné náklady vyplývající ze zvoleného druhu přepravní služby.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
       neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
       oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
       neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
       převzít.

 5. Pokud je zásilka poškozena, je nutné s přepravcem sepsat škodní
       protokol a elektronickou poštou na e-mailovou adresu mobase@volny.cz či
       poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zaslat kopii reklamačního zápisu
       vystavenou na místě přepravcem, nejlépe doplněnou o fotografie poškozené
       zásilky.

 6. Podpisem dodacího listu přepravci kupující stvrzuje, že obal zásilky
       obsahující zboží byl neporušen. Na pozdější reklamace mechanického
       poškození výrobku nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky
       přepravce.

 7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží jakožto i ceny
       přepravy zboží upravují Dodací podmínky - MALOOBCHOD prodávajícího
       umístěné na www.aerosport.cz

IX. BALENÍ ZBOŽÍ A NAKLÁDÁNÍ S OBALY 1. Prodávající bude dodávat zboží zabalené v papírových kartonech
       (především v případě zasílání kusových zásilek na adresu kupujícího) nebo
       zabalené do fólie (s výjimkou PE-potrubí, ventilových šachtic a dalšího
       rozměrného zboží, které je obvykle dodáváno volně). Podrobnější podmínky o
       balení zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

 2. Prodávající, ve smyslu zákona č.477/2001 Sb. O obalech, zákona
       č.7/2004 Sb. a zákona č 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších
       předpisů, je po předběžné dohodě s kupujícím připraven odebrat použité
       obaly od jím dodaných výrobků a elektroodpady z jím dodaných spotřebičů a
       zajistí jejich ekologickou likvidaci. Prodávající je zařazen do programu
       ekologické likvidace  EKO-KOM a
       poplatky vyplývající z ekologické likvidace jsou zahrnuty do ceny zboží,
       na něž se vztahují.

X. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 1. Záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží, uvedeném na záručním
       listu či prodejním dokladu.

 2. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu v elektronickém
       katalogu prodávajícího. Standardně je stanovena na 24 měsíců bez ohledu na
       to, zda kupující nakupuje "na IČO" nebo jako soukromá osoba.

 3. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den
       prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční
       list daňový doklad.

 4. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu
       zaslal nebo předložil doklady (prodejní doklad nebo záruční list) k
       dodanému zboží a dostatečně popsal reklamovanou závadu.

 5. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb.
       třicetidenní (30).

 6. Přesné postupy a podmínky reklamace udává Reklamační řád a Záruční
       podmínky - MALOOBCHOD umístěné na www.aerosport.cz.

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku úplného
       zaplacení kupní ceny prodávajícímu, včetně souvisejících poplatků mezi
       stranami sjednaných či vyplývajících z právních předpisů.

 2. Odpovědnost za případné způsobené škody na zboží přechází na
       kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou
       na sjednaném místě. Při osobním odběru se tím rozumí sklad prodávajícího,
       při doručení přepravní službou místo, uvedené v objednávce jako dodací
       adresa.

XII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - zboží
zakoupené prostř. komunikačních prostředků na dálku (E-shop, e-mail, telefon...) 1. Kupující má nárok, v případě objednávky zboží zaslané prostřednictvím
       komunikačních prostředků na dálku, na vrácení zakoupeného zboží bez udání
       důvodu a to za níže uvedených podmínek.

 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č.
       40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
       "občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku
       zboží upraveného podle přání kupujícího.

 3. Nejedná-li se o případ zboží upraveného podle přání kupujícího či o
       jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s
       ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
       odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od
       kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od
       převzetí zboží.

 4. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny
       prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
       ( mobase@volny.cz) ve formátu:

"Žádám o jednostranné odstoupení od
smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky
za zboží na účet číslo:......... /." Datum a podpis kupujícího.

5.  V případě odstoupení od smlouvy dle
těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání
odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

6.  Zboží odeslané prodávajícímu zpět na
dobírku nebude prodávajícím převzato.

7.  Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení
zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží,
zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno
či částečně spotřebováno.

8.  V případě odstoupení od smlouvy vrátí
prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na
přezkoumání zboží, nejpozději však do 
třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a
to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn
vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

XIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - zboží
ZAKOUPENÉ v kamenné prodejně 1. Při nákupu zboží v kamenné prodejně prodávajícího nemá kupující ze
       zákona nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu v případě, že
       mu produkt zakoupený v naší prodejně nevyhovuje nebo ho nechce. V rámci
       dobrých obchodních vztahů však tuto možnost (do 14 dnů o převzetí zboží)
       nabízíme.

 2. Při uplatnění tohoto nároku, bude kupujícímu účtován při vystavení
       opravného daňového dokladu administrační poplatek 100 Kč bez DPH. Tento
       administrační poplatek nebude účtován v případě požadavku na vrácení
       zboží, které bylo chybně dodáno ze strany prodávajícího.

 3. Možnost vrácení zboží zakoupeného v prodejně se netýká zboží
       prodávaného v metráži (kabely, potrubí všech typů apod.) a to ani v
       případě vrácení celého balení.

XIV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - VŠEOBECNĚ
(PLATÍ PRO ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ V PRODEJNĚ NEBO POMOCÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA
DÁLKU) 1. Zboží, u něhož zákazník požaduje vrácení plné kupní ceny, snížené (v
       případě zakoupení na prodejně) pouze o administrativní poplatek, musí být
       prodávajícímu vráceno s kopií prodejního dokladu, musí být zcela čisté,
       nepoškozené, nepoužité, zabalené nejlépe v nepoškozeném původním obalu a
       zcela kompletní.

 2. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude
       poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči
       kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu
       vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
       kupujícího na vrácení kupní ceny.

 3. V případě nesouhlasu zákazníka s navrženou výkupní cenou za opotřebené
       zboží si prodávající vyhrazuje právo odmítnout vystavení opravného
       daňového dokladu (dobropisu) a nepřijmout vracené zboží zpět.

 4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací
       smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
       dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací
       smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je spolu se zbožím
       povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 5. Opravný daňový doklad (dobropis) je možné vystavit pouze za
       předpokladu předložení originálu nebo kopie původní faktury, prokazující
       nákup tohoto zboží.

XV. UŽIVATELSKÝ ÚČET E-SHOP 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách
       prodávajícího, může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Při
       registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
       uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu
       je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
       kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
       považovány za správné.

 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
       heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
       nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že
       prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany
       kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu
       třetím osobám.

 3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
       nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
       softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
       vybavení třetích osob.

XVI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje
       kupujícího, a to jméno, adresu, telefon, e-mailové spojení a další údaje
       sloužící především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

 2. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat
       e-mailem obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí a
       nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

 3. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává třetí straně.

 4. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se
       zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že
       zašle e-mailovou zprávu na mobase@volny.cz nebo tuto
       skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

 5. Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává, může
       kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do zákaznické sekce "Můj
       účet" v položce "Změna osobních údajů".

 6. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: XXXXXXX

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní
       smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily
       kupní smlouvu (včetně Všeobecných obchodních podmínek - MALOOBCHOD).

 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
       uzavírání kupních smluv. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
       komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
       (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
       kupující sám.

 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2013 a ruší
       veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky
       bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na
       stránkách internetového obchodu www.aerosport.cz.

V Praze 1. 1. 2014


Všeobecné obchodní podmínky